ProcesamentoMeshmixer - limpeza e mistura  - MM Manual  - Manual   Deseñar modelo 3D imprimible - Tutorial
                    botón dereito do rato para rotar o modelo en tódalas direccións.
                    Apretar a roda central para mover o plano.
                   Xirar a roda central para facer zoom na figura
                                                        W para mostar mallas

 thickness threshold    - Espesor
Os meus documentos\meshmixer\models
           Edit \ "Plane Cut" (Plano de corte)  
Edit \ Transform                   
Escalar: “Analysis” \ “Units/Dimensions”.

                     Para unir varias partes pulsamos “View”. A continuación seleccionamos a opción
 “Show Object Browser” , seleccionamos ambos arquivos mantendo pulsada a tecla “Control”  á vez que facemos clic. Ao seleccionalos, abrirásenos un menú na parte superior esquerda. En dito menú seleccionaremos “Boolean Union

Para eliminar pequenas imperfeccións:  “Select” e seleccionamos a superficie a arreglar. Ao seleccionar a superficie, aparecerá un menú lateral, no que elexiremos a opción“deform” e “Smooth

Para cambiar unha parte por outra: Select” \ "Erase & Fill"

Seleccionar zona: "Edit" \ "Generate Face Groups"
Engadir imaxe propia: "Sculpt" (Surface) \ Stencils


Arranxar modelos con planos de corte         Patróns Voronoi  

                     Operacións con mallas e engadindo soportes
    
MeshLab

Netfabb

ZBrush  - Retopoloxía e detalle          Tutorial          videoteca

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Modelos

APPs

impresoras 3D