TrucosActivar WebGL no navegador   -    mostrar gráficos en 3D en navegadores web
         en Chrome, nas propiedades da ligazón do executable, en"destino" engadir --enable-webgl

Para que os programas se executen co procesador gráfico, buscar o programa desexado e botón dereito "Executar con procesador gráfico"

30 trucos                mellorar, pulir e dar brillo                  regras básicas

Trucos para imprimir en ABS               trucos e protocolo de uso
mellorar a suxeición das pezas á cama

cinta 3M Scotchblue              cinta kapton            laca                 Dimafix - fixador

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Modelos

APPs

Índice