Tinkercad Layout ==> Diseño                 Slice ==> cortar                        Thickness ==> Espesor   

Hole ==> Buratos (Os buratos tamén poden ser agrupados)      Flip ==> dar a volta

Radius ==> facer esquinas redondeadas.- se pulsamos no cadro do número das medidas poderemos poñer a medida exacta.

.- se pulsamos a tecla   D  o obxecto queda na base

.- Seleccionar obxecto e pulsar a tecla F para axustar vista

.- pulsando R mostra a regra (A regra tamén permite ver as medidas )

.- pulsando W temos o plano de traballo


.- Mover obxecto:
 ou 


.- Mover obxecto x10 no plano de traballo:
 +   

.-  Mover obxecto x10 arriba ou abaixo:
 + 


.- Mover dereito no plano de traballo:
 e mover

.- Manter a proporción do obxecto (escalar):


.-  Se varios obxectos están agrupados e queremos a cor orixinal pulsaremos en "Multicor"

.- Se pulsamos  ao ROTAR rotará 45 graos


.- Duplicar obxecto:

pulsar a tecla    e mover

.- seleccionar múltiples obxectos:

.- vista panorámica

 + 


.- escala 1D:

pulsar   mentres escalamos dende a parte inferior central para escalar proporcionalmente nunha dirección, dende o centro do obxecto.

.- escala 2D

pulsar   mentres para escalar proporcionalmente en tódalas direccións

.- escala 3D
pulsar  dende a esquina contraria do obxecto para escalar proporcionalmente en tódalas direccións


pulsar  + dende a esquina contraria do obxecto para escalar proporcionalmente en tódalas direccións

.- Bloquear obxecto
pulsando e a tecla  L

.- Seleccionar todo
pulsando e a tecla  A

.- Duplicar obxectos
pulsando e a tecla  D

.- Agrupar obxectos
pulsando e a tecla  G

.- Desagrupar obxectos
pulsando + a tecla  G

.- Reducir tamaño

 + 

Comentarios

Publicacións populares deste blog

APPs

impresoras 3D

Modelos